Skip to main content
Domov
Področja:
Selected tags have no results, please try another combination.

Indigo Consulting išče projektnega vodjo (ž/m)!

 

Indigo Consulting (Pristop skupina) dinamična in ambiciozna ekipa poslovnih svetovalcev v svojo družbo vabi projektnega vodjo, osebo, ki ima izkušnje z vodenjem svetovalnih projektov, razvijanjem novih poslovnih modelov in oblikovanjem strateških odločitev vodilnih podjetij v Sloveniji in JVE regiji.

Preberite več

Indigo Consulting išče mlajšega poslovnega svetovalca / analitika (ž/m)!

 

Indigo Consulting (Pristop skupina) ekipa poslovnih svetovalcev v svojo družbo vabi mlajšega poslovnega svetovalca, osebo, ki ji poslovno razmišljanje ni tuje, ima izkušnje z razvijanjem novih poslovnih modelov in je skozi svoje izkušnje že prikazal sposobnost reševanja kompleksnih poslovnih izzivov.

Preberite več

Kako vzpostaviti uspešen program zvestobe? (4 Fazni pristop za uvedbo programa zvestobe)

 

Programi zvestobe vseh vrst povečujejo porabo potrošnikov, oblikujejo nakupno vedenje, osveščajo o blagovni znamki in povečujejo velikost tržne košarice. Hkrati se pogled podjetij na programe zvestobe in zvestobo kupcev sčasoma spreminja.

Preberite več

Značilnosti uspešnega programa zvestobe

 

Program zvestobe je sistem strukturiranih nagrad namenjenih kupcem, običajno v zameno za želeno vedenje in s ciljem povečati zvestobo ter zbrati podatke o kupcih.

Preberite več

Uveljavljena podjetja vs. nove digitalne motnje: trendi, izzivi in priložnosti

 

Današnjo tržno realnost ustvarjajo novi atraktivni igralci na trgu s svojimi h kupcu usmerjenimi poslovnimi modeli in izzivi že uveljavljenih igralcev z zadovoljevanjem potreb novih potrošnikov.

Preberite več

Predrago ali prepoceni? Definirajte pravo ceno.

 

Cenovna politika je pomemben vzvod za doseganje strateških ciljev. Pri 5% operativni marži na izdelku, nam dvig cene za 1% poveča absolutno operativno maržo za 20%. Tega se zavedajo tudi slovenska podjetja.

Preberite več

Misija: osredotočenost na kupca

 

V sodelovanju z DMS (Društvom za Marketing Slovenije), se je Pristop odločil, da letošnjo raziskavo Mind Wide Open posveti raziskovanju kako slovenska podjetja zasledujejo osredotočenost na kupca in s katerimi izzivi se v procesu soočajo. Spomladi 2017 izvedena raziskava med 112 slovenskimi marketinškimi direktorji je razkrila presenetljive rezultate.

Preberite več

Nova EU »Data Privacy« regulativa: priložnost ali nevarnost?

 

Ali je nova EU “Data Privacy” regulativa glede obdelave osebnih podatkov priložnost ali nevarnost? Kateri so potrebni ukrepi, da potencialno nevarnost spremenite v poslovno priložnost?

Preberite več

Svetovanje kot storitev: prihodnost svetovalske industrije

 

Tehnologija vnaša inovativnost v svetovalske storitve, ki posledično postajajo široko dostopne in razpoložljive v realnem času. Večje spremembe se že dogajajo, v skladu z njimi pa se morajo prilagoditi tudi igralci znotraj svetovalske industrije.

Preberite več

MWO 2017: Zazrite se v sedanjost marketinga in postanite h kupcem usmerjeno podjetje

 

Svetovalno podjetje Pristop bo v sodelovanju z Društvom za marketing Slovenije letos že četrto leto zapored preverilo stanje marketinga v Sloveniji. Raziskave Mind Wide Open (MWO) že četrto leto zapored identificirajo ključne trende znotraj marketinga ter izpostavijo najboljše trženjske prakse v regiji.

Preberite več

Zbiranje in analiza ali Monetizacija podatkov?

 

Zadnja leta se veliko govori o uporabi podatkov v poslovne namane, izboljšanja prodaje, marketinga, logistike in proizvodnje. Kljub napredku v podjetjih so pogosto iniciative opredeljene po vertikalah in pogosto obstaja veliko več in večjih priložnosti za monetizacijo podatkov v podjetjih.

Preberite več

Indigo Consulting išče mlajšega poslovnega svetovalca (ž/m)

 

Se želiš pridružiti dinamični in ambiciozni ekipi poslovnega svetovanja v podjetju Indigo Consulting (Pristop Skupina), ki razvija nove poslovne modele in sooblikuje strateške odločitve vodilnih podjetij v Sloveniji in JVE regiji? Verjameš v moč podatkov, analitike, strateškega načrtovanja in premišljenega izvajanja projektov za reševanje poslovnih izzivov? Si ambiciozna oseba, ki ima rada poslovne izzive in dinamično delo ter imaš visoko sposobnost strukturiranega in analitičnega delovanja? Potem si prava oseba za nas!

Preberite več

Zakaj se izbira »optimalne IT rešitve« pogosto izkaže za neoptimalno?

 

V zadnjih letih se je povečalo število ponudnikov IT rešitev za potrebe marketinške tehnologije. Podjetja pri reševanju svojih izzivov veliko upanja polagajo v IT rešitve uglednih ponudnikov. A nepremišljen nakup IT rešitve bo podjetju povzročil več nevšečnosti kot izboljšav.

Preberite več

Poiščite svojo konkurenčno prednost preko novih prihodkovnih virov

 

Digitalne in tehnološke inovacije brišejo meje med industrijami. Potrošniki postajajo vse bolj zahtevni. Na trg prihajajo novi igralci in spreminjajo celotne sektorje. Posledično so organizacije v vseh sektorjih pod pritiskom, da se odzovejo, preobrazijo in razvijajo svoje glavne storitve.

Preberite več

Marketinške tehnologije: priložnosti in ključni faktorji uspeha

 

Trendi kažejo, da bo do leta 2017 marketinški direktor porabil več sredstev za tehnologije kot direktor IT oddelka v podjetju. A kako zagotoviti, da so sredstva za tehnologijo učinkovito porabljena in izbrana tehnologija omogoča doseganje poslovnih ciljev podjetja?

Preberite več

Upravljanje promocij

 

Promocije predstavljajo enega izmed ključnih elementov marketinškega spleta, ki ga podjetja uporabljajo za vplivanje na kupce pri zasledovanju različnih marketinških ciljev z namenom podajanja informacij kupcem, povečanja povpraševanja in/ali diferenciacije ponudbe. Kot take imajo velik potencial za vpliv na izkaz poslovnega izida, vendar se podjetja pri sami izvedbi pogosto soočajo z raznovrstnimi izzivi, ki otežujejo optimalno izvedbo promocij.

Preberite več

Doseganje optimalne funkcionalnosti in boljših rezultatov s podporo pri implementaciji programske opreme za upravljanje promocij

 

Velikega trgovca v regiji smo podprli pri optimizaciji promocij in uvajanju programske podpore za načrtovanje, analizo in boljše upravljanje promocij, s čimer je bilo možno bolje pripraviti cenovno strategijo in natančno spremljati vpliv promocij na poslovne učinke.

Preberite več

Povečanje interakcij s kupci in večja stroškovna učinkovitost s prenovo lojalnostnega programa

 

Regionalnemu ponudnik celovitih komunikacijskih storitev smo svetovali pri prenovi in nadgradnji programa zvestobe, pri čemer smo opredelili potencialne partnerje in priložnosti za multi-partnerski program ter pripravili pripadajoč poslovni načrt.

Preberite več

Ustvarjanje novih prihodkovnih virov in kanalov na podlagi poslovnega modela za multi-partnerski lojalnostni program

 

Regionalnemu ponudnik celovitih komunikacijskih storitev smo svetovali pri prenovi in nadgradnji programa zvestobe, pri čemer smo opredelili potencialne partnerje in priložnosti za multi-partnerski program ter pripravili pripadajoč poslovni načrt.

Preberite več

Priprava optimalne prodajne strategije na podlagi podrobne analize trga in identifikaciji ICT ekosistema

 

S projektom smo naročniku izčrpno predstavili B2B ICT trg v Sloveniji. Osredotočili smo se na segmente malih, srednjih in velikih podjetji ter javnega sektorja. Z analizo smo identificirali ključne deležnike znotraj ICT panoge in postavili osnovo za pripravo prodajne strategije.

Preberite več

Ustvarjanje edinstvene pozicije z razvojem novega poslovnega modela za prodajo električne energije

 

Za telekomunikacijskega operaterja v regiji smo pripravili poslovni model za prodajo električne energije, s čimer je stranka dopolnila ponudbo klasičnih telekomunikacijskih storitev, in konceptualizirali komunikacijsko strategijo.

Preberite več

Priprava strategije za doseganje novih prihodkovnih virov z naslova monetizacije velike količine eksternih podatkov

 

Za telekomunikacijsko podjetje smo pripravili strategijo za eksterno monetizacijo podatkov, s katero smo identificirali področja za eksterno monetizacijo podatkov in začrtali načrt njene implementacije. 

Preberite več

Postavitev kupca v središče in izboljšanje učinkovitosti trženjske funkcije

 

Identificirana področja izboljšav so naši stranki povečala interno in eksterno učinkovitost, ugled trženja znotraj organizacije ter postavila kupca v središče njegovih aktivnosti.

Preberite več

Uspešna integracija marketinške avtomatizacije z opredelitvijo nakupnega procesa in izdelavo prodajnega lijaka

 

Startegiji marketing automation in lead nurturing-a sta naši stranki omogočili pospešitev prodajnega cikla in gradnjo odnosov z obstoječimi in potencialnimi strankami. 

Preberite več

S pripravo branding strategije do izboljšanja percepcije blagovne znamke in njene identitete

 

Na podlagi analize izvedenega brand audit-a, je pripravljena strategija osvežila podobo blagovne znamke stranke. Na novo postavljena identiteta blagovne znamke izpostavlja edinstvene prodajne prednosti podjetja in oblikuje izvedljiva pričakovanja kupcev.

Preberite več

Optimizacija prodaje z optimalno uporabo IT rešitev

 

Za optimalno uporabo IT rešitev je bilo potrebno zagotoviti kvalitetne podatke in opredeliti primerne procese ter odgovornosti. Z ureditvijo internih procesov in določitvijo ključnih vhodnih podatkov smo naročniku zagotovili osnovo za hitrejše odločanje v prodajnem procesu, ki vsak mesec obsega več tisoč interakcij s strankami.

Preberite več

Izboljšanje dobičkonosnosti poslovanja preko optimizacije promocijskih aktivnosti in cen

 

Opredelitev hitrih ukrepov optimizacije na področju promocijskih aktivnosti in cen je omogočilo izboljšanje dobičkonosnosti poslovanja podjetja v obsegu 2% - 4% povečanja bruto marže podjetja.

Preberite več

Pospešeno doseganje novih prihodkovnih virov s pomočjo strategije nastopa na trgu in opredelitve digitalnega ekosistema

 

Premik zdravstva v digitalno okolje je bila odlična priložnost za našega stranko, vodilnega razvijalca programske opreme v regiji. Pripravili smo strategijo, ki je upoštevala razvoj digitalnega ekosistema in opredelila ključne deležnike, do katerih je smiselno nastopiti najprej in tako pospešili razvoj poslovanja.

Preberite več

Izboljšanje interne komunikacije in porabe virov z zapiranjem identificiranih vrzeli v procesih

 

Stranki, ki pokriva globalno mrežo prodaje znotraj farmacevtske industrije, smo identificirali vrzeli v komercialnih procesih in pripravili ukrepe za izboljšave, katerih posledica je bila izboljšana komunikacija in manjša poraba virov

Preberite več

Želite izvedeti več?

V kolikor vas zanimajo priložnosti, ki jih ponuja napredna uporaba podatkov, ali pa vam digital spreminja način poslovanja, ste na pravem mestu.
info@indigo-pristop.si 00386 (0)1 2391 200