Skip to main content
Domov

Doseganje optimalne funkcionalnosti in boljših rezultatov s podporo pri implementaciji programske opreme za upravljanje promocij

 

Velikega trgovca v regiji smo podprli pri optimizaciji promocij in uvajanju programske podpore za načrtovanje, analizo in boljše upravljanje promocij, s čimer je bilo možno bolje pripraviti cenovno strategijo in natančno spremljati vpliv promocij na poslovne učinke.

Izziv:

  • Klasična trgovska podjetja v regiji delujejo v negotovih razmerah: na eni stran na trg vstopajo novi igralci, ki so pogosto diskontni trgovci, agresivno odpirajo nove trgovine, z drugačnim poslovnim modelom in pogosto dosti nižjimi cenami, na drugi strani pa se potrošnik ne vede več zvesto in obiskuje nakupe opravlja pri čedalje več trgovcih.
  • Tržni deleži, prihodki in marža klasičnih trgovcev so pogosto ogroženi. En izmed vzvodov trgovcev za privabljanje ali ohranjanje kupcev so promocije. Klasični trgovci izvajajo in vlagajo bistveno več v promocije kot diskontni trgovci, zato je smotrno upravljanje promocij eden izmed pomembnejših dejavnikov dobičkonosnega poslovanja.

Pristop:

  • V prvi fazi smo izvedli statistično analizo vplivov promocij na (krovne) KPI v daljšem časovnem obdobju. Izhajali smo iz transakcijskih podatkov trgovca, klasificirali promocije ter s statistično analizo ovrednotili vpliv promocij na prodajne podatke (posameznih kategorij).
  • V drugi fazi smo vzpostavili projektno organizacijo za uvedbo novega orodja za upravljanje promocij, opredelili deležnike, njihove naloge ter podpirali stranko pri vodenju projekta in vsebinskih odločitvah.

Rezultat:

Za velikega trgovca v regiji smo napravili analizo vlaganj v promocij in vpliva na krovne prodajne podatke, pripravili predlog sprememb investicij v promocije tako višine celotne investicije kot tudi razporeditve investicije znotraj promocij. Prav tako smo podprli stranko v času uvajanja orodja za upravljanje promocij in sicer smo svetovali pri pripravi in validaciji podatkov o preteklih promocijah, strukturiranju (dodatnih) podatkov za načrtovanje promocij ter pri testiranju in validaciji modelov, kateri so bili razviti v orodju za upravljanje promocij.PODOBNI PROJEKTI

Želite izvedeti več?

V kolikor vas zanimajo priložnosti, ki jih ponuja napredna uporaba podatkov, ali pa vam digital spreminja način poslovanja, ste na pravem mestu.
info@indigo-pristop.si 00386 (0)1 2391 200