Skip to main content
Domov

Ustvarjanje edinstvene pozicije z razvojem novega poslovnega modela za prodajo električne energije

 

Za telekomunikacijskega operaterja v regiji smo pripravili poslovni model za prodajo električne energije, s čimer je stranka dopolnila ponudbo klasičnih telekomunikacijskih storitev, in konceptualizirali komunikacijsko strategijo.

Izziv

  • Naša stranka je želela vstopiti trg električne energije, v katerem je že prisotna močna konkurenca. Slovenski energetski trg se premika iz faze pritiska na cene v fazo konsolidacije industrije in novih igralcev. Da bi se izognili cenovni vojni, je bilo potrebno zagotoviti ponudbo inovativnih rešitev prodaje električne energije. Ključni izziv znotraj projekta je bila identifikacija ključnih faktorjev uspeha, ki bi naši stranki na trgu prodaje električne energije zagotovile edinstveno pozicijo na trgu in upoštevale cenovno občutljivost.

Pristop

  • V prvi fazi smo analizirali trg. Osredotočili smo se na analizo B2B in B2C segmenta in na ta način identificirali ključne ponudnike na trgu. Konceptualno smo opredelili različne možnosti sodelovanja na trgu, na primer preko partnerjev ali samostojni nastop. Pri svojem delu smo uporabili tako kvalitativne kot kvantitativne metode, ki predstavljajo osnovo za odločanje. Na koncu prve faze smo identificirali tudi ključne segmente kupcev. 
  • V drugi fazi smo opredelili ključne USP in koncepte storitev. Pripravili smo analizo percepcije kupca do nakupa in porabe električne analize, kar je naši stranki omogočilo razumevanje svojih potencialnih odjemalcev. Določili smo ključne prednosti in izdelali USP (unique selling proposition), ki jih je naša stranka uporabila kot konkurenčno prednost pri prodaji električne energije. Nazadnje pa smo opredelili možne storitve in koncepte paketov, ki smo jih povezali s prodajo električne energije za B2B in B2C segmenta, na katera je naša stranka želela vstopiti. Pri naših predlogih smo upoštevali nove inovativne rešitve pri prodaji, pregledali »bundlig« možnosti itd..
  • V tretji fazi smo opredelili komunikacijsko strategijo. Določili smo komunikacijsko pozicijo ponudnikov in identificirali ključne komunikacijske izzive, pripravili smernice za opredelitev pozicije naše stranke in krovna komunikacijska sporočila. Na koncu smo pripravili komunkacijski načrt implementacije strategije.  

Rezultat

  • Identificirali smo rešitve, ki temeljijo na modernih tehnologijah, inovativnih rešitvah in dodani vrednosti za kupca, s katerimi naša stranka pridobi prednost pred ostalimi ponudniki električne energije na trgu. Naša stranka se je diferencirala od ostalih ponudnikov, ki podobnih storitev na trgu še ne ponujajo, s čimer je utrdila svoj položaj na trgu. PODOBNI PROJEKTI

Želite izvedeti več?

V kolikor vas zanimajo priložnosti, ki jih ponuja napredna uporaba podatkov, ali pa vam digital spreminja način poslovanja, ste na pravem mestu.
info@indigo-pristop.si 00386 (0)1 2391 200