Skip to main content
Domov

Priprava strategije za doseganje novih prihodkovnih virov z naslova monetizacije velike količine eksternih podatkov

 

Za telekomunikacijsko podjetje smo pripravili strategijo za eksterno monetizacijo podatkov, s katero smo identificirali področja za eksterno monetizacijo podatkov in začrtali načrt njene implementacije. 

Izziv

  • Vodilno telekomunikacijsko podjetje na trgu je želelo monetizirati podatke, ki jih je zbiralo o svojih uporabnikih. Za uresničitev strategije in doseganje prodajnih ciljev eksterne monetizacije je bilo potrebno organizirati interne vire in opredeliti konkretne prodajne rešitve. 
  • Ključni izziv je bil torej priprava strategije za monetizacijo podatkov, ki upošteva pravne zahteve, obstoječo IT infrastrukturo, kompetence kadrov in potrebne poslovne procese za izvedbo aktivnosti.

Pristop

  • Pregled vseh gradnikov, potrebnih za uresničitev eksterne monetizacije podatkov:  Pripravili smo pregled obstoječega stanja IT infrastrukture, kadrov in njihovih kompetenc, organizacije in procesov za eksterno monetizacijo.
  • Ovrednotenje načinov izvedbe eksterne monetizacije: Definirali smo dva najprimernejša načina za izvedbo eksterne monetizacije in jima pripisali ključne prednosti in slabosti. 
  • Revizijo opredeljene strategije in njeno prilagoditev: Po pregledu internega stanja znotraj naročnikove organizacije ter načinov izvedbe eksterne monetizacije, smo revidirali predhodno zastavljeno strategijo na podlagi enostavnosti, pravnih in podatkovnih zahtev ter poslovnega potenciala. 
  • Pregled potrebnih podatkov, pravnih pogojev in IT infrastrukture: Preverili in upoštevali smo pogoje za implementacijo rešitev eksterne monetizacije, osredotočali smo se predvsem na podatkovne, pravne in IT zahteve. 
  • Opredelitev potrebnih kadrov in njihovih kompetenc: Za posamezna področja smo identificirali ključne potrebne kompetence kadrov in ocenili naročnikove zaposlene glede na potrebna nova znanja. 
  • Opredelitev krovnih poslovnih procesov za izvedbo strategije: V zadnji fazi smo opredelili krovne poslovne procese za izvedbo implementacije, ocenili čas za izvedbo in opredelili vloge ter odgovornosti deležnikov v glavnih procesih.

Rezultat

  • Stranka je uspešno implementirala našo strategijo prodaje podatkov in njihovih derivatov podjetjem. Rezultat strategije so bila opredeljena nova področja za generiranje prihodkov, usklajena z internimi izzivi ter definiran krovni poslovni proces za izvedbo. PODOBNI PROJEKTI

Želite izvedeti več?

V kolikor vas zanimajo priložnosti, ki jih ponuja napredna uporaba podatkov, ali pa vam digital spreminja način poslovanja, ste na pravem mestu.
info@indigo-pristop.si 00386 (0)1 2391 200