Skip to main content
Domov

S pripravo branding strategije do izboljšanja percepcije blagovne znamke in njene identitete

 

Na podlagi analize izvedenega brand audit-a, je pripravljena strategija osvežila podobo blagovne znamke stranke. Na novo postavljena identiteta blagovne znamke izpostavlja edinstvene prodajne prednosti podjetja in oblikuje izvedljiva pričakovanja kupcev.

Izziv

  • Vodilno podjetje s področja tiska v regiji je pripravilo poslovno strategijo za obdobje naslednjih pet let. Marketinški oddelek in marketinška strategija v preteklosti nista uspela slediti napredku podjetja, kar je posledično vplivalo na ugled blagovne znamke in prepoznavnost podjetja v javnosti.
  • Ključni izziv je bil torej priprava branding strategije, ki je usklajena s poslovno strategijo podjetja, percepcijo znamke s strani vodstva, zaposlenih in pričakovanji kupcev.

Pristop 

  • Analizo percepcije znamke s strani vodstva in zaposlenih: S stranko smo pripravili brand audit ankete za vodstvo podjetja in preostale zaposlene, s ciljem pridobivanja vpogleda v percepcijo znamke in odnos s kupcem. 
  • Analizo percepcije znamke s strani kupca in kupčevih pričakovanj ter analizo trga in konkurence: S stranko smo pripravili anketo med kupci, kar nam je omogočilo pripravo branding strategije, ki je temeljila na potrebah in pričakovanjih kupcev.
  • Določitev identitete znamke in pozicioniranja: Na podlagi analize vseh pripravljenih anket, smo določili interno in eksterno percepcijo znamke, konkurenčne prednosti podjetja in pozicijske elemente. Znamki smo pripisali ključne elemente korporativne identitete in obljubo znamke. 
  • Razvoj nove arhitekture znamke: Pristop je analiziral organizacijsko strukturo podjetja, strateške poslovne enote in poslovna področja ter različne primere arhitekture znamke. Na podlagi tega, smo pripravli predlog nove arhitekture znamke za stranko. 

Rezultat projekta

  • Stranka je uspešno implementirala našo branding strategijo, pozicionirala marketinški oddelek kot strateški oddelek v organizaciji in uskladila aktivnosti s celostnim poslovnim načrtom.PODOBNI PROJEKTI

Želite izvedeti več?

V kolikor vas zanimajo priložnosti, ki jih ponuja napredna uporaba podatkov, ali pa vam digital spreminja način poslovanja, ste na pravem mestu.
info@indigo-pristop.si 00386 (0)1 2391 200