Skip to main content
Domov

Optimizacija prodaje z optimalno uporabo IT rešitev

 

Za optimalno uporabo IT rešitev je bilo potrebno zagotoviti kvalitetne podatke in opredeliti primerne procese ter odgovornosti. Z ureditvijo internih procesov in določitvijo ključnih vhodnih podatkov smo naročniku zagotovili osnovo za hitrejše odločanje v prodajnem procesu, ki vsak mesec obsega več tisoč interakcij s strankami.

Izziv

  • Naša stranka je vsakodnevno obdelovala veliko število B2C strank. Da bi bili pri tem hitrejši in bolj osredotočeni na kupca, je potrebno sprejemati prave odločitve ob pravem času.
  • Ponudnik IT programske opreme je pristopil k naši stranki in predlagal integracijo rešitve, ki bi omogočala hitrejši odziv na potrebe njihovih strank in povečale relevantnost njim ponujenih storitev, ki se oblikujejo na podlagi zbranih podatkov o posamezni stranki. Za primerno pripravljene predloge ponudbe je naša stranka morala zagotoviti primeren vnos kampanje, ki definira najbolj primerno ponudbo za točno določen segment strank, v samo rešitev.
  • Ker je bila IT rešitev optimalna samo, če je naša stranka primerno vnašala kampanje v samo rešitev, je bilo potrebno opredeliti ključne elemente vnosa in proces nadzora vnosa kampanj.

Pristop 

  • Analizirali smo ključne funkcionalnosti IT rešitve: Analizirali smo ključne funkcionalnosti implementirane IT rešitve.
  • Analizirali smo umeščenost oziroma vključenost IT rešitve znotraj obstoječih procesov in organizacije: Ko smo razumeli obseg vseh funkcionalnosti IT rešitve, smo popisali ključne procese in organizacijske enote, ki so z rešitvijo povezane.
  • Identificirali smo ključne deležnike: Da bi razumeli, kdo vse je vključen v uporabo IT rešitve, smo določili ključne uporabnike znotraj organizacije, ki so potrebni, da se predlagana rešitev optimalno uporablja. 
  • Pripravili smo matriko odgovornosti in kazalnike uspešnosti: Po tem, ko so bili vsi deležniki opredeljeni, smo pripravili matriko odgovornosti, ki je vključevala izbrane deležnike in njihovo odgovornost na izvršni in operativni ravni. Poleg tega smo razvili sistem kazalnikov uspešnosti in opredelili proces odločanja v primeru, da so kazalniki uspešnosti pod načrtovanimi cilji. 
  • Izdelali smo časovnico za implementacijo: Za vse potrebne korake smo pripravili in opredelili časovnico in tako zagotovili implementacijo organizacije, ki temelji na odločitvah, ki se sprejemajo na podlagi podatkov.

Rezultat

  • Stranka je z našo pomočjo popolnoma izkoristila zmožnosti, ki jih ponuja IT rešitev. Za skupno razumevanje vloge posameznika in njegove odgovornosti za vnos pravilnih podatkov, smo opredelili procese in jih uskladili z vsemi vpletenimi deležniki. Na podlagi razvitih ključnih kazalnikov uspešnosti, se podjetje lahko hitreje odloča, poslovne strategije pa hitreje prilagaja spremembam na trgu.PODOBNI PROJEKTI

Želite izvedeti več?

V kolikor vas zanimajo priložnosti, ki jih ponuja napredna uporaba podatkov, ali pa vam digital spreminja način poslovanja, ste na pravem mestu.
info@indigo-pristop.si 00386 (0)1 2391 200