Skip to main content
Domov

Izboljšanje dobičkonosnosti poslovanja preko optimizacije promocijskih aktivnosti in cen

 

Opredelitev hitrih ukrepov optimizacije na področju promocijskih aktivnosti in cen je omogočilo izboljšanje dobičkonosnosti poslovanja podjetja v obsegu 2% - 4% povečanja bruto marže podjetja.

Izziv

  • Naša stranka se je soočala s padanjem prodaje in bruto marže. Splošna prilagoditev cen na konkurenčno raven bi zato zahtevala precejšna vlaganja. Možnost prilagoditve oziroma optimizacije promocijskih aktivnosti pa je bila omejena tudi zaradi dogovorov z dobavitelji in obstoječimi aktivnostmi.
  • Glavni izziv nam je predstavljalo definiranje priložnosti za kratkoročne ukrepe, z namenom prilagoditve rednih cen, promocijskih aktivnosti in priprave akcijskega načrta za implementacijo predlaganih rešitev. 

Pristop

  • Klientu smo pomagali opredeliti in nato izvajati hitre ukrepe za prilagoditev cen in promocijskih aktivnosti. Opredelili smo proces implementacije ter ključne odgovorne osebe za izvedbo in s tem zmanjšali kompleksnost pri internih procesih. 
  • Vzpostavili smo cenovno prilagoditev trgovske znamke v izbranih blagovnih skupinah, pregledali opcije in možnosti uporabe bolj agresivnih ukrepov z večjim zapiranjem vrzeli cen. Zmanjšali smo kritične cenovne razkorake, ki so vidni v primerjavi s konkurenco na nivoju posameznih blagovnih skupin in na ta način precej povečali konkurenčnost klienta. 
  • Na drugi strani smo omejili investicije v popuste in izboljšali komunikacijo promocijskih cen, kar je z vidika stroškov pomenilo velik prihranek in hkrati izboljšanje promocijskega spleta. 
  • Klientu smo pomagali preusmeriti focus na sam prodajni proces in komunikacijske aktivnosti bolj integrirati in usmeriti h kupcu. Vzpostavili smo sistem in zavedanje, da so se začele vse trženjske aktivnosti načrtovati in izvajati po predhodni analitični obravnavi. Po vsaki novi zaključeni trženjski aktivnosti  smo vzpostavili sistem za merjenje in analiziranje rezultatov aktivnosti. 

Rezultat

  • Stranka je uspešno implementirala našo strategijo priprave hitrih ukrepov in dosegla zastavljene cilje in ključne kazalnike uspešnosti.PODOBNI PROJEKTI

Želite izvedeti več?

V kolikor vas zanimajo priložnosti, ki jih ponuja napredna uporaba podatkov, ali pa vam digital spreminja način poslovanja, ste na pravem mestu.
info@indigo-pristop.si 00386 (0)1 2391 200