Skip to main content
Domov

Pospešeno doseganje novih prihodkovnih virov s pomočjo strategije nastopa na trgu in opredelitve digitalnega ekosistema

 

Premik zdravstva v digitalno okolje je bila odlična priložnost za našega stranko, vodilnega razvijalca programske opreme v regiji. Pripravili smo strategijo, ki je upoštevala razvoj digitalnega ekosistema in opredelila ključne deležnike, do katerih je smiselno nastopiti najprej in tako pospešili razvoj poslovanja.

Izziv

 • Naša stranka je bil vodilni razvijalec programske opreme, ki je imel zelo bogate izkušnje v različnih industrijah, katerim je ponujal IT rešitve. 
 • V zadnjih letih se je v različnih industrijah razvijalo nove rešitve, s katerimi so v panoge vstopali novi ponudniki programske opreme. Ena takšnih panog je tudi zdravstvo, še posebej IT ekosistem znotraj zdravstva. 
 • Vsakodnevno se je generiralo veliko število podatkov, ki so imeli omejeno dodano vrednost in le počasen vpliv na razvoj zdravstva, še posebej na področju zbiranja podatkov o bolnikih, saj so le-ti bili nestrukturirani in nepovezani.
 • Naša stranka je razvila IT platformo, ki lahko združuje veliko količino nestrukturiranih podatkov in hkrati zagotavlja semantično interoperabilnost podatkov, ki jih uporabljajo različni deležniki. Vse to omogoča, da postane platforma osnova za agregacijo podatkov in pripravo novih analiz. 

Pristop 

 • Analizirali smo obstoječo situacijo na trgu in identificirali izzive na področju strukturiranja podatkov: Pripravili smo pregled na visoki ravni znotraj industrije glede širjenja podatkov in uporabo različnih sistemov za shranjevanje podatkov. 
 • Pripravili smo seznam ključnih prednosti (USP) IT platforme: Da bi razumeli ključne funkcionalnosti in dodano vrednost za uporabnika, smo pripravili seznam USP, ki so bili uporabljeni za razlikovanje med na prvi pogled podobnimi platformami.
 • Določili smo ekosistem v zdravstvu s poudarkom na digitalizaciji: Zaradi kompleksnosti zdravstvenega ekosistema, kjer je udeleženih veliko deležnikov, ki so medsebojno popolnoma različni (start-up, bolnišnice, javne ustanove, proizvajalci IT opreme, ipd.),  smo pripravili pregled ekosistema in ključne prednosti platforme za vsakega posameznega deležnika.
 • Pripravili smo prednostni seznam trgov: Poleg ocenjevanja potencialnih trgov, smo pripravili tudi prednostni seznam trgov, ki so bili najbolj privlačni in na katerih je bilo najbolj verjetno, da bo prodaja platforme uspešna.
 • Vzpostavili smo organizacijsko strukturo za zagotavljanje primernih prodajnih procesov: Da bi zagotovili izvedbo aktivnosti v skladu s strategijo vstopa na trg, smo oblikovali primerno organizacijsko strukturo ter določili potrebne vire za izvedbo posameznih aktivnosti.
 • Pripravili smo akcijski načrt za vstop na trg, s pripadajočim finančnim načrtom: Strategija vstopa na trg je bila podprta z akcijskim načrtom, ki je vključeval ključne korake in odgovorne osebe. Poleg tega smo pripravili pripadajoči finančni načrt, ki je omogočal izvršitev in implementacijo strategije vstopa na trg.

Rezultat

 • Ključnega pomena za optimalen nastop na trgu je bilo razumeti prednosti IT platforme znotraj širokega zdravstvenega ekosistema. Naši stranki smo pripravili strategijo vstopa na trg, ki je vsebovala širok pogled na ekosistem deležnikov, ki so pomembni zaradi potrebnega povezovanja, na podlagi katerega bi dodana vrednost platforme naraščala, saj bi tvorila ključen povezujoč element med posameznimi deležniki znotraj ekosistema.PODOBNI PROJEKTI

Želite izvedeti več?

V kolikor vas zanimajo priložnosti, ki jih ponuja napredna uporaba podatkov, ali pa vam digital spreminja način poslovanja, ste na pravem mestu.
info@indigo-pristop.si 00386 (0)1 2391 200